Skapa en hållbar förändring för dina anställda

Med gedigen erfarenhet av strategisk rådgivning och förändringsledning så guidar Sandra ert företag igenom en hållbar förändring och en mer hälsosam vardag för era medarbetare.

Som stöd i arbetet utgår vi ifrån en framtagen metodik som guidar oss igenom arbetet och levererar på de mål som definierats av er.

I tjänsterna för er som företag så kan vi utveckla både ert koncept, målbil men också definiera genomförande, förändringsarbetet och konkreta aktiviteter och verktyg som passar in i er verksamhet.

Jag erbjuder föreläsningar, både som en del av en förändringsresa men också som fristående events.