Vårt hälsokoncept

Namnet NOURISH NOW syftar till, precis som ordets betydelse, att ge näring åt och ta hand om. För att livet ska fortsätta och växa och frodas så måste vi ta väl hand om oss och våra kroppar. Det gör vi bäst genom att förstå vad vi är gjorda av och vad kroppen bäst behöver för att kunna upprättahålla en livslång hälsa och fortsätta vara färgstark och vacker utan att vissna.

Ledorden för Nourish Now är ANSVAR | OMTANKE | HELHET

ANSVAR menar Sandra står för att deltagaren förstår varför vi har valt de ämnen och aktiviteter utifrån ett hälsoperspektiv. Vi vill ta ansvar för att deltagaren får med sig så mycket information och inspiration tillbaka till vardagen för att underlätta att ta eget ansvar för sin hälsa.

Med att visa OMTANKE om sig själv och om varandra sätter man förutsättningarna för att nå en mer hållbar hälsa. Nourish Now vill ge deltagaren möjlighet till att se sina förutsättningar till att tänka på och ro om sig själv.

HELHET representerar att allt hänger ihop. Vi behöver sträva efter en balans. Vi behöver förstå vilka delar som utgör helheten och hur vi i vardagen kan underhålla de olika delarna för att hitta balansen. I Nourish Now’s HELHET ingår kost, rörelse, sömn, återhämtning och känsla.