Idén till Nourish Now föddes efter deltagande på ett antal olika events med hälsa och träning som tema. Att få komma iväg på en helg och rå om sig själv är en ynnest. Sandra Owe saknade dock i utbudet av hälsohelger ett erbjudande som satte kostens betydelse i centrum i kombination med sund träning.

Sandra har genom en naturlig och läkande kost ätit sig fri från den idag vanliga diagnosen IBS. Det initierade ett brinnande intresse för matens läkande effekt på kroppen. För Sandra är kosten grunden i en hållbar hälsa. 

”Jag ville åka på en helg där kosten ges mer utrymme som den viktiga del av en helhetlig hälsa det är. Även en helg där schemat ger utrymme till tid och andrum att spendera på mig själv eller med vänner under denna helg.” berättar Sandra Owe.

Som småbarnsmor med heltidarbete samt med både en egen sjukdomshistoria och i den närmaste familjen så har Sandra mer och mer lärt känna sin kropp och vad den behöver. De behoven utgör hennes helhet och balans för att upprätthålla hälsa, reducera stress och hålla sjukdomar borta. Sandra anser sig inte unik på något sätt.

”Min övertygelse är att vi är så många som jag och vi behöver en helg där det kombineras bra information och insipration om helheltlig hälsa samtidigt som vi får tid till god mat, sömn, reflektion, umgänge och en träning som är effektiv men sund. Den övertygelsen fick mig att ta drömmen till verklighet och skapa Nourish Now.”

Ledorden för Nourish Now är ANSVAR | OMTANKE | HELHET

ANSVAR menar Sandra står för att deltagaren förstår varför vi har valt de ämnen och aktiviteter utifrån ett hälsoperspektiv. Vi vill ta ansvar för att deltagaren får med sig så mycket information och inspiration tillbaka till vardagen för att underlätta att ta eget ansvar för sin hälsa.

Med att visa OMTANKE om sig själv och om varandra sätter man förutsättningarna för att nå en mer hållbar hälsa. Nourish Now vill ge deltagaren möjlighet till att se sina förutsättningar till att tänka på och ro om sig själv.

HELHET representerar att allt hänger ihop. Vi behöver sträva efter en balans. Vi behöver förstå vilka delar som utgör helheten och hur vi i vardagen kan underhålla de olika delarna för att hitta balansen. I Nourish Now’s HELHET ingår kost, rörelse, sömn, återhämtning och känsla.  

Namnet NOURISH NOW syftar till, precis som ordets betydelse, att ge näring åt och ta hand om. För att livet ska fortsätta och växa och frodas så måste vi ta väl hand om oss och våra kroppar. Det gör vi bäst genom att förstå vad vi är gjorda av och vad kroppen bäst behöver för att kunna upprättahålla en livslång hälsa och fortsätta vara färgstark och vacker utan att vissna.