Kajsa Berglund

Kajsa Berglund

Cert. yogalärare & Leg. fysioterapeut

Kajsa har utövat yoga i snart tjugo år. Under den här tiden har hon praktiserat olika former av yoga och valde att utbilda sig till yogalärare i en klassisk yogatradition (enligt T. Krishnamacharya). Det är en treårig utbildning som leder till ett internationellt certifikat. Därefter har hon vidareutbildat sig i samma tradition i bland annat Sverige, Indien, Australien, Österrike, Belgien och England. Kajsa håller kurser i yoga och erbjuder privata konsultationer utöver sitt arbete som fysioterapeut.

Yogan har blivit en självklar och viktig del i hennes liv. För närvarande går hon en treårig yogaterapeututbildning i London där även praktik på en klinik i Chennai ingår.

Du som har börjat din yogaresa vet att den öppnar många dörrar och inte har ett slut, hälsar Kajsa.

Kort om yoga

Yoga är en urgammal indisk tradition som vi västvärlden använder för att uppnå och bibehålla god hälsa. Man måste praktisera för att få en egen upplevelse och erfarenhet av yoga. Effekten av utövandet varierar och beror på våra olika förutsättningar, behov och till exempel på var i livet vi befinner oss.

Yogans olika tekniker har stor potential och det finns ett väl utvecklat system för hur de olika teknikerna kan anpassas till oss som individer. I förlängningen har detta stor betydelse för att undvika skador.

Rörelser (asanas), andningsövningar (pranayama) och meditation (dhyana) har sin bas i yogans filosofi. Att utöva yoga kan ge positiva kroppsliga och mentala effekter, såsom smidighet, styrka, balans, koordination, förmåga att hantera stress och gå ner i varv, förbättrad sömn samt ökad fokusering och närvaro. Yoga har mycket att tillföra för att underlätta vår vardag.