Välkommen till Nourish Now!

Vi erbjuder hälsoevents och upplevelser som sätter kostens betydelse i centrum i kombination med sund träning. Hos oss ges det utrymme för omtanke till sig själv. Tid för reflektion, att umgås med sig själv och andra samt inspireras till hur vi i vardagen kan upprätthålla en hållbar hälsa.

Nourish Now kostfilosofi utgår från hur vi människor evolutionärt är skapade. Vanligen uttryckt som Paleo, paleolitisk kost, stenålderskost, lågkolhydratkost, LCHF. Kostfilosofin är del av en helhetlig livsstil där många delar av vårt sätt att leva är viktig för ett friskt liv. Vårt koncept och aktiviteter samt noga planerade schema bygger på denna livsstil.

Vår premiärhelg gick av stapeln den 30 september. Läs mer om helgens schema, se bilder och övriga information under HELGEN. 

Just nu planerar vi fler helger och nya datum läggs ut inom kort!

 

Samarbetspartners